bootstrap button

ZARZĄD KLUBU

Jerzy Hydzik

Przewodniczący KKMHiZT

Tadeusz Sułek

I V-ce Przewodniczący KKMHiZT

Władysław Domagała

II V-ce Przewodniczący KKMHiZT

Anna Bryksy

Sekretarz KKMHiZT

Janusz Korzeniowski

Członek Zarządu KKMHiZT

Teresa Jaszczyszyn

Członek Zarządu KKMHiZT