bootstrap templates

STATYSTYKI

Rok 1995 – powołanie przez Zarząd SITK „Komisji Historii i Ruchu Stowarzyszeniowego i Transportu”. Na pierwszym posiedzeniu 20 członków założycieli reprezentujących 10 Oddziałów przyjmuje nazwę : „Klub Miłośników Historii SITK i Ochrony Zabytków”.


Rok 1999 – klub liczy 66 członków z 19 Oddziałów.


Rok 2000 - klub liczy 69 członków z 22 Oddziałów.


Rok 2002 – po Zjeździe SITK w Ciechocinku, klub przyjmuje nazwę „Krajowy Klub Miłośników historii i Zabytków Transportu”.


Rok 2003 – po przeprowadzonej aktualizacji, klub liczy 46 członków z 20 Oddziałów.


Rok 2005 - klub liczy 47 członków z 18 Oddziałów.


Rok 2008 – do pracy w klubie zgłoszono 60 członków z 22 Oddziałów.


Rok 2010 - do pracy w klubie zgłoszono 49 członków z 21 Oddziałów.


Rok 2014 - do pracy w klubie zgłoszono 41 członków z 18 Oddziałów.


Rok 2017 – klub liczy 42 członków z 19 Oddziałów.