site templates free download

ZARZĄD KLUBU

Jerzy Hydzik

Przewodniczący KKMHiZT
oddział w Krakowie
email: jh31@wp.pl
mobile: +48 514 732 795

Tadeusz Sułek

I V-ce Przewodniczący KKMHiZT
oddział w Kielcach
email: sitk.kielce@idsl.pl
mobile: +48 604 895 113

Władysław Domagała

II V-ce Przewodniczący KKMHiZT
oddział w Łodzi
mobile: +48 605 122 224

Anna Bryksy

Sekretarz KKMHiZT
oddział w Krakowie
email: annabryksy@gmail.com
mobile: +48 602 457 552

Janusz Korzeniowski

Członek Zarządu KKMHiZT
oddział we Wrocławiu
email: wroclaw@sitkrp.org.pl

Teresa Jaszczyszyn

Członek Zarządu KKMHiZT
oddział w Krakowie
email: rena.jaszczyszyn@gmail.com